Program Erasmus+
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

czwartek, 4 grudnia 2014

Przygotowania do pierwszych wyjazdówTrwają intensywne prace nad organizacją pierwszych wyjazdów naszej kadry na szkolenia i obserwacje pracy w instytucjach partnerskich. Nawiązaliśmy kontakt z włoską organizacją La Bazarre oraz Centrum Edukacji Dorosłych (Centre for Lifelong Learning) działającym przy Uniwersytecie Strathclyde. W instytucjach tych nasi przedstawiciele będą obserwować codzienną pracę swoich mentorów z seniorami.

Jesteśmy także w trakcie poszukiwania szkoleń metodycznych dla naszych nauczycieli języków obcych. Oczekujemy również na potwierdzenie z Włoch, iż trenerzy wezmą udział w szkoleniach z zakresu wykorzystywania metod autobiograficznych w edukacji dorosłych oraz zasad i metod walidacji wiedzy w obszarze kształcenia pozaformalnego. Mamy nadzieję, iż już wkrótce uda nam się sfinalizować te działania i nasza kadra będzie mogła rozwijać swoje kompetencje podczas zagranicznych szkoleń.


poniedziałek, 6 października 2014

Spotkanie zespołu Akademii


Wstępne prace przygotowawcze związane z realizowanym projektem zostały zakończone. Procedury gotowe czekają na wdrożenie. Na spotkaniu z członkami Zarządu i pracownikami Akademii zespół projektowy przedstawił szczegółowy plan pracy projektowej, wyznaczeni zostali potencjalni uczestnicy wyjazdów szkoleniowych. Rozpoczynamy kontakt z instytucjami szkolącymi i organizację pierwszych wyjazdów – na początek job-shadowing we Włoszech i Anglii, szkolenia językowe we Francji i Wielkiej Brytanii. Szukamy także szkoleń doskonalących dla naszych trenerów kompetencji miękkich. O efektach naszych poszukiwań informować będziemy wkrótce.
poniedziałek, 22 września 2014

Powołanie zespołu projektowego

Umowa z grantodawcą podpisana, rozpoczynamy więc oficjalnie realizację naszego projektu. Na spotkaniu zespołu Akademii przedstawione zostały cele i założenia projektu. Powołano zespół projektowy, który omówił elementy aplikacji i ustalił szczegółowe zasady realizacji projektu, zasady komunikacji i dokumentowania działań projektowych. W toku są prace nad poszczególnymi procedurami i dokumentami projektowymi: procedurą wyszukiwania szkoleń, zarządzania ryzykiem, monitoringu i ewaluacji. Wraz z naszymi partnerami strategicznymi - Włoską organizacją UNIEDA oraz Brytyjską AEA rozpoczynamy wyszukiwanie odpowiednich szkoleń dla naszej kadry.
poniedziałek, 25 sierpnia 2014

O projekcie


Międzynarodowy projekt "Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa" finansowany ze środków Programu Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna - realizowany jest przez krakowskie Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert w okresie od lipca 2014r. do czerwca 2016r. 


Celem projektu jest podniesienie jakości prowadzenia zajęć i rozwój naszej organizacji poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności personelu Akademii zarówno w zakresie stosowanych w Europie metod i narzędzi zarządzania, organizacji, promocji i walidacji uczenia się i nauczania, a także wprowadzenia nowych narzędzi i metod nauczania dotyczących w szczególność technik pamięciowych i ekspresji ruchem. 

Na potrzeby realizacji projektu opracowany został Europejski Plan Rozwoju organizacji, zakładający odbycie 10 wyjazdów szkoleniowych naszego personelu w ww. zakresie. Projekt będzie realizowany we współpracy z organizacjami z Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii.