Program Erasmus+
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

poniedziałek, 22 września 2014

Powołanie zespołu projektowego

Umowa z grantodawcą podpisana, rozpoczynamy więc oficjalnie realizację naszego projektu. Na spotkaniu zespołu Akademii przedstawione zostały cele i założenia projektu. Powołano zespół projektowy, który omówił elementy aplikacji i ustalił szczegółowe zasady realizacji projektu, zasady komunikacji i dokumentowania działań projektowych. W toku są prace nad poszczególnymi procedurami i dokumentami projektowymi: procedurą wyszukiwania szkoleń, zarządzania ryzykiem, monitoringu i ewaluacji. Wraz z naszymi partnerami strategicznymi - Włoską organizacją UNIEDA oraz Brytyjską AEA rozpoczynamy wyszukiwanie odpowiednich szkoleń dla naszej kadry.