Program Erasmus+
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

poniedziałek, 2 marca 2015

Wyjazd 1 – Gest w teatrze"W teatrze mieliśmy okazję obserwować z jednej strony gesty widzów przed spektaklem – często rozmawiających ze sobą z dwóch stron zatłoczonej sali, jak i gesty aktorów na scenie. Obserwacja tych drugich była tym bardziej ciekawa, iż spektakl odgrywany był w neapolitańskim dialekcie – zupełnie dla nas niezrozumiałym. Wiele gestów tym samym trudnych było do rozszyfrowania bez rozumienia towarzyszących im słów.


Po spektaklu mieliśmy okazję rozmawiać z aktorami i zapytać ich co miały oznaczać różne ich gesty na scenie. Dodatkowo obserwowaliśmy różnicę między ich ,,naturalnymi” gestami i ich gestami w kontekście teatru.

Długo porozmawialiśmy z moją mentorką Anną na temat jej pracy z aktorami z różnych krajów i nad ich gestami na scenie. Gesty te były często podporządkowane ,,muzykalności” danej sceny lub inspirowane przez etniczność danego aktora. Rozmawialiśmy także o różnicach między ,,symbolicznym” a ,,funkcjonalnym” gestem na scenie i o historyczności gestów – co może być delikatnie sugerowanej przez choreografię.

To była fascynująca rozmowa

A po południu podsumowanie całej wizyty – czego się nauczyłem, jako to można wykorzystać, rozwinąć, czego się wystrzegać i gdzie szukać dalszej inspiracji.


Na zakończenie pobytu konieczne było oczywiście dopełnienie formalności – ewaluacja, omówienie możliwości dalszej współpracy, a także ustalenie sposobu realizacji drugiej części Job-shadowing. Na zakończenie otrzymałem oficjalny certyfikat potwierdzający udział w międzynarodowej wymianie doświadczeń i zdobyte przeze mnie kwalifikacje."niedziela, 1 marca 2015

Wyjazd 1 – Gest w sztuce, gesty w muzeum„Opis pod obrazem w muzeum informuje nas, iż przedstawiona na nim osoba jest pisarzem. Jego gest ma wskazywać, iż jest osobą bardzo elokwentną. Jest to świetny przykład ,,symbolicznego” gestu – tak jak te, które były powszechne w melodramatycznym teatrze 19'tego wieku.”


„Przewodnik w muzeum stara się zaangażować jak największe grono widzów, a jego gesty – odpowiednio – stają się coraz bardziej ekspansywne i wymowne. Często wykorzystuje je do podkreślania szczególnego ważnego punktu swojej wypowiedzi, stanowią swoistą „interpunkcję”.” 


czasem sam gest jest dziełem sztuki..


towarzyszy nam wszędzie..."