Program Erasmus+
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

sobota, 16 maja 2015

Wyjazd 2 – Pożegnanie z Glasgow


„To co dobre szybko się kończy i mój czas pobytu w Glasgow i obserwacji pracy w Center for Lifelong Learning przy Strathyclyde University również dobiegł końca. Był to bardzo owocny czas towarzyszenia nauczycielom z Centrum w ich codziennej pracy, zbierania inspiracji, wielu cennych spotkań i rozmów. 


Przez ten tydzień w Szkocji doświadczyłam ogromnej życzliwości ze strony pracowników Centrum i wszystkich spotykanych w CLL ludzi. Mam nadzieję, iż pobyt ten zaowocuje rozwojem współpracy między Akademią a Centrum.”
piątek, 15 maja 2015

Wyjazd 2 - Spotkania z seniorami i Music Club


"Ostatni dzień obserwacji pracy w Centrum zaplanowany został jako czas spotkań z seniorami. W ramach Centrum powstało i prężnie działa od ponad 27 lat Stowarzyszenie Learning in Later Life Students Association - 3Ls.

Jego przedstawiciele Peter i John, częstując mnie pysznymi szkockimi słodyczami i herbatą, opowiadali mi o strukturze Stowarzyszenia, w ramach którego działa 16 odrębnych klubów – każdy posiadający swoją strukturę, zarząd, własny program działania. Ponad to organizacja ta włącza się w realizowane przez Centrum projekty, w tym międzynarodowe, bierze udział w prowadzonych na Uniwersytecie badaniach naukowych, a także sama organizuje różnorodne akcje: wykłady w ramach akcji „Lunchtime Talks”,wyjazdy zagraniczne dla seniorów, wspiera różne akcje charytatywne, wydaje własny newsletter.


Następnie moi przewodnicy zaprosili mnie na spotkanie jednego z klubów – „Traditional Music Club”. Jego uczestnicy spotykają się regularnie by grać i śpiewać. Każdy przychodzący zachęcany jest by zaprezentować na spotkaniu wybrany przez siebie utwór. Specjalnie dla mnie jedna z seniorek mająca polskie korzenie zaśpiewała żydowską piosenkę Tumbalalaika.Klubowicze prezentują też swoje umiejętności w ramach organizowanych koncertów dla szerszej publiczności, nagrywają płyty, zysk z ich sprzedaży przeznaczany jest na cele charytatywne lub wsparcie działań Stowarzyszenia.

Ostatniego dnia pobytu w Glasgow spotkałam się także z moja mentorką by omówić przebieg wizyty, dokonać jego podsumowania i rozważyć możliwości ewentualnej dalszej współpracy. Dokonana została ewaluacja mojego pobytu, a także otrzymałam certyfikat potwierdzający mój prawie tygodniowy pobyt w Centre for Lifelong Learning.”czwartek, 14 maja 2015

Wyjazd 2 – Program szkoleń w CLL i praca z osobami ze specjalnymi potrzebami


„Czwarty dzień mojego pobytu w Glasgow rozpoczął się od spotkania z Programee manager - Alix - osobą odpowiedzialną za organizowanie i realizację programu nauczania w Centrum. Do jej zadań należy między innymi ustalanie kursów na dany rok, wspomaganie pracy nauczycieli, ewaluacja ich pracy, wynajdywanie nowych propozycji tematycznych oraz osób, które będą w stanie je zrealizować. Alix z chęcią dzieliła się ze mną swoim bogatym doświadczeniem i pomysłami, opowiadała o sposobach zarządzania w Centrum, źródłach finansowania jego działań. Dyskutowałyśmy także o możliwościach współpracy międzynarodowej, w tym między naszymi organizacjami.


Po dłuższej rozmowie przyszedł czas na spotkanie z osobą zajmującą się sprawami osób ze specyficznymi trudnościami i niepełnosprawnych. System wsparcia dla osób z rożnymi trudnościami jest w Centrum bardzo rozbudowany. Maria przeprowadza rozmowę z każdą osobą zgłaszająca rożnego rodzaju niepełnosprawność. Dla osób z ograniczeniami ruchowymi przygotowywana jest specjalna informacja o drogach ewakuacyjnych przeznaczonych dla nich, są też szkoleni jak na wypadek pożaru powinni się zachować. Dla osób mających trudności ze wzrokiem przygotowywane są odrębne materiały szkoleniowe, dla gorzej słyszących - zapewniane jest odpowiednie nagłośnienie w salach. Centrum dba też o pierwszą pomoc przed-medyczną na wypadek nagłych zdarzeń. Sposób organizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych proponowany w CLL jest godny naśladowania – nastawiony jest bowiem bardzo na niwelowanie wszelkich barier mogących utrudniać czy uniemożliwiać osobom z jakimikolwiek ograniczeniami fizycznymi czy psychicznymi podejmowania aktywności edukacyjnej.

 

Popołudniowy czas tego dnia zaplanowany został jako czas na prace własną – zapoznawanie się z dokumentami i materiałami Centrum. Moi gospodarze zadbali bardzo bym miała odpowiednie miejsce do pracy:

Z jedną z nauczycielek miałyśmy także możliwość późnym popołudniem tego dnia wybrać się do Edynburga, gdzie w trakcie zwiedzania tego pięknego miasta rozmawiałyśmy o systemie edukacji dorosłych w Szkocji, sposobach realizacji zajęć dla seniorów w ramach różnych uczelni, instytucji i organizacji, specyfiki pracy z dorosłymi uczniami w Anglii."
środa, 13 maja 2015

Wyjazd 2 – Kurs komputerowy i zajęcia w terenie


„Dziś miałam okazję obserwować zajęcia komputerowe prowadzone w ramach projektu „Leveraging the Digital & ICT Competences of Senior Women to Extenuate the Knowledge Divide” (LIST: http://www.ictwomen.eu/). Bylo to ostatnie spotkanie szkoleniowe w ramach którego starsze kobiety doskonaliły swoje kompetencje komputerowe pod okiem nie tylko wyszkolonego nauczyciela ale i młodych osób przygotowanych do wspierania ich w czasie nauki. Zajęcia te zaprojektowane zostały w ten sposób by po krótkim wykładzie i prezentacji prowadzonych przez nauczyciela seniorzy ćwiczyli prezentowane umiejętności z pomocą młodych wolontariuszy.Pod koniec zajęć odbyła się sesja ewaluacyjna i zamykająca część szkoleniową projektu - w jej ramach miałam możliwość posłuchać o tym, jak tego typu zajęcia są odbierane przez uczestniczki, jak wyglądał przebieg projektu, jakie są pierwsze wnioski z jego realizacji.

Po warsztatach i krótkiej przerwie na lunch przyszedł czas na udział w zajęciach poza salą szkoleniowa. Tym razem umożliwiono mi uczestniczenie w ciekawych zajęciach poświęconych historii kobiet w Glasgow (Women in Glasgow’s Story). Wraz z entuzjastycznie nastawioną grupą seniorów zwiedzaliśmy przemysłową część miasta, poznając miejsca związane z ważnymi dla tego miasta kobietami. Miejsca które odwiedzaliśmy były tak ciekawe, a opowieści prowadzącego zajęcia Ronniego tak wciągające - iż ani się obejrzeliśmy z planowanego dwugodzinnego spaceru zrobiła się prawie czterogodzinna wyprawa.


Zajęcia zakończyliśmy w zimowym ogrodzie pijąc kawę i rozmawiając z seniorami o motywacjach podejmowania aktywności edukacyjnej, rodzajach zajęć, które są dla nich najciekawsze, formach i realizacji, które najbardziej im odpowiadają. Miałam tez możliwość omówienia zajęć z prowadzącym, który chętnie podzielił się ze mną swoimi materiałami szkoleniowymi i spostrzeżeniami z wieloletniej już pracy ze starszymi uczniami, udzielając wiele cennych wskazówek do pracy z seniorami."
wtorek, 12 maja 2015

Wyjazd 2 - Warsztaty pamięciowe i psychologia dla początkujących

„Drugi dzień mojego pobytu w Szkocji zaplanowany został głównie jako czas pracy z moją mentorką – psychologiem od wielu lat zajmującym się edukacja osób starszych, prowadzącą cieszące się dużym zainteresowaniem seniorów zajęcia poświęcone problematyce zdrowego starzenia się, dobrostanu i wspomagania możliwości pamięciowych seniorów. Spotkanie rozpoczęłyśmy od omówienia programów zajęć prowadzonych przez Val, przeglądnięcia materiałów szkoleniowych, dyskusji na temat metodyki prowadzenia warsztatów pamięciowych dla osób starszych. Val chętnie dzieliła się ze mną swoim doświadczeniem udzielając mi wiele cennych rad i wskazówek do pracy w Polsce. Otrzymałam też od niej liczne materiały i książki, które będę mogła wykorzystać do przygotowania dodatkowych materiałów na własnych treningach:

Uczestniczyłam także w prowadzonych przez Val zajęciach „Memory Shapers”. Zostałam na nich bardzo ciepło przyjęta przez uczestników, którzy chętnie opowiadali mi o swoich dotychczasowych doświadczeniach z uczestnictwa w kurach realizowanych przez CLL oraz korzyściach, które wynoszą z udziału w seminarium poświęconym tematyce pamięci. Po warsztatach udostępniony mi został dostęp do różnych materiałów szkoleniowych on-line, a także do tworzonej przez prowadzącą strony dla seniorów dotyczącej problematyki pamięci: http://lifelongscotland.tripod.com/brainpower/memory.html.


W tym dniu brałam również udział w zajęciach poświęconych wprowadzeniu do psychologii „Psychology for Beginners”. Ten trwający 6 tygodni kurs przeznaczony jest nie tylko dla seniorów, ale także dla osób dorosłych jako jeden z kursów kwalifikacyjnych na studia wyższe. Prowadzący je Gerry opowiedział mi o tym, w jaki sposób konstruuje program zajęć z tak obszernej tematyki i przeznaczonych dla bardzo zróżnicowanej grupy odbiorców."


poniedziałek, 11 maja 2015

Wyjazd 2 – Powitanie w Center for Lifelong Learning (CLL)


„Pierwszy dzień obserwacji pracy Centrum był bardzo pracowity i obfitujący w różnego rodzaju spotkania i zajęcia. Po pysznym śniadaniu w domu Val wyruszyłyśmy w drogę do CLL. 


W pierwszej kolejności moja mentorka zapoznała mnie z infrastrukturą Strathyclyde University oraz w szczególności Centrum. Poznałam jego lokalizację, sale szkoleniowe, biuro i miejsce pracy pracowników administracji. Zostałam przedstawiona zespołowi CLL.


Poznałam misję i cele działania Centrum. Następnie przyszedł czas na udział w pierwszych zajęciach – “Getting to Grips with iPads and tablets”. Prowadzący je George rozpoczął zajęcia od wyjaśnienia, iż wbrew pozorom nie będzie opowiadał nam typowych szkockich tabletach:
W trakcie zajęć miałam możliwość obserwować jak prowadzone są seminaria dla seniorów w CLL oraz porozmawiać z osobami biorącymi w nich udział o tym jak oceniają sposób organizacji zajęć w Centrum.

W trakcie tego dnia spotkałam się także z pracownikami Centrum - Lyndą i Megan – opowiedziały mi one o strukturze CLL, zasadach organizacji zajęć w ramach różnych programów realizowanych w Centrum – w tym w ramach szkoły letniej dla dorosłych czy uniwersytetu otwartego. Długo rozmawiałyśmy o realizowanych przez nie projektach międzynarodowych skierowanych do osób starszych, wymieniając się doświadczeniami i rozważając możliwość współpracy Akademii z CLL w przyszłości.


Jednym z ciekawszych projektów lokalnych, w których aktywny udział biorą seniorzy z CLL i który został mi przedstawiony był „Glasgow Intergenerational Mentoring Network”. W projekcie tym osoby dorosłe zachęcane są by w ramach wolontariatu pomagać młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym w podjęciu nauki na uniwersytecie. Rola wolontariusza jest wspomaganie radą i doświadczeniem młodych osób, ale także poprzez pozostawanie w stałym kontakcie z nimi (zarówno osobistym jak i mailowym) motywowanie do kontynuowania nauki I wspieranie w trudniejszych etapach. Więcej o projekcie można przeczytać na jego stronie: http://www.intergenerationalmentoring.com/"niedziela, 10 maja 2015

Wyjazd 2 – Witamy w Szkocji!

Kolejna osoba z naszego zespołu rozpoczęła doskonalenie swoich kompetencji podczas udziału w Job-shadowing. Tym razem Agnieszka Baran wyjechała do Szkocji by w działającym już ponad 28 lat Centrum Edukacji Dorosłych (Center for Lifelong Learning, Strathyclyde University) przyglądać się temu, jak organizowane są zajęcia i projekty dla seniorów, uczestniczyć w wybranych seminariach i warsztatach, szukać inspiracji dla rozwijania naszej oferty szkoleniowej.


„Szkocja przywitała mnie typową zmienną pogodą - po chwilach słońca - ulewny deszcz, silny wiatr nie ustający prawie ani na chwilę. Po lądowaniu w Edynburgu autobusem dotarłam do Glasgow, gdzie czekała juz na mnie Alessandra – nauczycielka z Włoch pracująca obecnie w Wielkiej Brytanii. Razem udałyśmy się dalej pociągiem do Waterton gdzie spotkałyśmy się z moją mentorką – Val Bissland. Pierwsze spotkanie było okazja do wymiany informacji o systemie edukacji dorosłych w Szkocji i Polsce, dyskusji o naszych doświadczeniach w pracy z seniorami."