Program Erasmus+
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

poniedziałek, 25 sierpnia 2014

O projekcie


Międzynarodowy projekt "Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa" finansowany ze środków Programu Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna - realizowany jest przez krakowskie Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert w okresie od lipca 2014r. do czerwca 2016r. 


Celem projektu jest podniesienie jakości prowadzenia zajęć i rozwój naszej organizacji poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności personelu Akademii zarówno w zakresie stosowanych w Europie metod i narzędzi zarządzania, organizacji, promocji i walidacji uczenia się i nauczania, a także wprowadzenia nowych narzędzi i metod nauczania dotyczących w szczególność technik pamięciowych i ekspresji ruchem. 

Na potrzeby realizacji projektu opracowany został Europejski Plan Rozwoju organizacji, zakładający odbycie 10 wyjazdów szkoleniowych naszego personelu w ww. zakresie. Projekt będzie realizowany we współpracy z organizacjami z Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii.