Program Erasmus+
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

wtorek, 28 lipca 2015

Ostatnie przygotowania do szkolenia w Anglii


Wakacje w pełni a w Akademii trwają intensywne przygotowanie do wyjazdu kolejnych naszych pracowników na szkolenia doskonalące dla nauczycieli. Tym razem lektorki języka angielskiego - Ania i Malwina pojadą do Anglii by w Kent School of English rozwijać swoje kompetencje.Obecnie pracujemy nad ostatnimi dokumentami, a lektorki biorą udział w szkoleniach przygotowawczych by pod koniec sierpnia móc wyjechać do pięknie położonej nadmorskiej miejscowości Broadstairs.Zachęcamy do oglądania filmu prezentującego czym między innymi zajmuje się Kent School of English:wtorek, 14 lipca 2015

Wyjazd 3 – Refleksje po powrocie


Pani Maria wróciła już szczęśliwie ze szkolenia we Francji, gdzie otrzymała certyfikat potwierdzający zdobyte przez nią kompetencje.

Na spotkaniu w Akademii dzieli się raz jeszcze – tym razem bezpośrednio – swoimi refleksjami z wyjazdu, opowiadając o każdym dniu i pokazując zdjęcia z podróży. Jest to także czas dyskusji nad możliwościami wykorzystania zdobytej przez nią wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć w Polsce. Dokonujemy także ewaluacji odbytego szkolenia. 

Jak mówi Pani Maria „były to bardzo ciekawe i cenne zajęcia, poszerzenie horyzontów”. Szczególnie część poświęcona pracy z dokumentem – który ma wywoływać emocje, ekscytować i poprzez to motywować do aktywności na zajęciach i nauki „niejako przy okazji” – była dla niej ważną lekcją. Zajęcia pokazały, iż praca w wielokulturowej i międzypokoleniowej grupie jest możliwa, a różnica wieku nie ma znaczenia przy odpowiednim doborze osób pod kątem poziomu zaawansowania. W wypadku zajęć francuskiego prowadzonych do tej pory w Akademii jest to ważna wskazówka pod kątem organizacji naszych zajęć. Na warsztatach Pani Maria poznała wiele interesujących metod nauczania i ćwiczeń, które teraz będą adaptowane i od nowego roku akademickiego wykorzystywane na zajęciach w APŻ.

piątek, 10 lipca 2015

Wyjazd 3 – Pracujemy nad bieżącymi tematami


 „Tematyka szkoleń jest bardzo ciekawa, pokazuje, iż zajęcia powinny koncentrować się na sprawach bieżących, dotyczących codziennych wydarzeń. Gdy jest interesująca, bardziej angażuje słuchaczy. Ponownie uczymy się, tym razem w praktyce, by pracować na dokumentach – wszelkich realnych dostępnych materiałach – ulotkach, plakatach, prospektach, zdjęciach, gazetach, itd. Wymaga to oczywiście od nauczyciela dużo więcej pracy – wiąże się z koniecznością ciągłego aktualizowania posiadanych materiałów szkoleniowych. Wykorzystywać można każdy materiał, istotne jest jednak by umiejętnie go włączyć do programu lekcji. Nauczyciele pokazują, jak pracując na danych pomocach można zawsze znaleźć sposób na to, by omówić zaplanowany na daną lekcję nie tylko temat, ale i strukturę gramatyczną, specyficzne wyrażenie itp. Prowokując do wypowiedzi na określony temat można wykorzystać błędy popełniane przez ucznia by przejść do tłumaczenia wybranych zagadnień gramatycznych.”

„Kolejne zajęcia odbywają się w terenie. Dyskutujemy o różnych metodach uczenia się. Przypominana jest nam metoda osłuchiwania się i wielokrotnego powtarzania danych treści, uczenia się ich ze słuchu na pamięć - nawet bez zrozumienia, by nauczyć się właściwej wymowy. Mówimy także o wartości robienia notatek. Dziś mam okazję zdobyć także wiedzę nie tylko o tym jak nauczać, ale i konkretnych wiadomości dotyczących Francji i Paryża, które będę mogła wykorzystać na zajęciach w Polsce. Na zakończenie czeka mnie jeszcze wypełnienie ankiety ewaluacyjnej i odbiór certyfikatu.”czwartek, 9 lipca 2015

Wyjazd 3 – Najlepszy materiał nie zastąpi dobrego nauczyciela


„Kolejny dzień szkolenia prowadzi inna nauczycielka. Niestety pokazuje on jak bardzo ważny jest dobór odpowiedniej osoby do prowadzenia szkoleń – jej chaotyczność i brak umiejętności tłumaczenia sprawia, że wszyscy uczestnicy zajęć mają poczucie zagubienia. Poznajemy za to ciekawą metodę pracy z wykorzystaniem scenek. Uczestnicy pracują w parach nad zadanym tematem, który później muszą przed grupą zaprezentować. Interesujące jest natomiast to, iż uczestnicy mogą wybierać na jakim materiale pracując, szukające takiego który będzie dla nich w zrozumiały, tak by każdy miał poczucie sukcesu i mógł w pełni brać udział w ćwiczeniu. W innym z kolei ćwiczeniu pracujemy na dykcją – mówiąc różne zdania w taki sposób by okazać określone emocje – złość, strach, radość, znudzenie… bardzo ciekawe doświadczenie!”.


„Popołudniu z kolei biorę udział w warsztacie poświęconym metodom „uczenia przez mówienie”. Zajęcia zaczynają się od przedstawienia się – jest to okazja do zaprezentowania Akademii i rozdania naszych ulotek. Moje opowieści o APZ budzą duże zainteresowanie i dyskusję na temat nauczania seniorów w różnych krajach.”


W trakcie tych zajęć Pani Maria poznała wiele ciekawych ćwiczeń do wykorzystania w pracy na własnych zajęciach języka francuskiego, motywujących słuchaczy do mówienia w obcym języku.

środa, 8 lipca 2015

Wyjazd 3 – Uczymy się pracować z dokumentem


Kolejne dni pobytu Pani Marii we Francji są równie intensywne jak pierwszy. Dopołudnia bierze udział w szkoleniach ze swoją grupą, popołudniu – w dodatkowych warsztatach tematycznych lub ma czas na pracę indywidualną, wykonanie zadań domowych (nawiązujących do tematyki zajęć danego dnia), przygotowanie do kolejnych zajęć i zebranie uwag do pracy z seniorami w kraju. Uczyła się jak organizować zajęcia języka francuskiego w terenie biorąc udział w lekcjach organizowanych na ulicach Paryża. Tego typu zajęcia prowadzimy także w Akademii, do tej pory jednak dotyczyło to głównie zajęć języka angielskiego. Dla Pani Marii jest to możliwość porównania naszych własnych doświadczeń ze specyfiką pracy w innym kraju.


„Szliśmy ulicami XIX wiecznego Paryża. Pani Agnes uwypuklała walory świata artystów XIX i XX wieku, architekturę – zwłaszcza nowoczesną. Absolutnie jej nie żal budynków o wartości historycznej. No, może Louvre niech zostanie, inne trzeba burzyć, by robiły miejsce nowym. Elle Est tres moderne! Moi, je snis passeiste. Ten jej pęd ku nowoczesności w pewnej części jest do zaakceptowania. Samochodem w Paryżu jeżdża tylko nowobogaccy. Samochody powinny zniknąć z ulic Paryża, powinny być strefy dla rowerzystów, ruchu pieszego i transportu publicznego – takie są nowe założenia architektoniczne. Ogrody wszędzie – nawet na dachach. I rzeczywiście, są strefy mieszkaniowe gdzie ludzie kupując mieszkanie deklarują, że nie będą używać tam samochodów, nie ma garaży, parkingów.”


„Ważne jest zwrócenie na uwagi na czas trwania zajęć i w przypadku osób starszych – wybieraną trasę. Część zajęć odbywa się w kawiarni – gdzie popijając napoje pracujemy z przygotowanymi materiałami.”


poniedziałek, 6 lipca 2015

Wyjazd 3 – Pierwsze wrażenia z Paryża


Pani Maria Gawlik, która od wielu już lat prowadzi wolontariacko w Akademii zajęcia języka francuskiego, rozpoczęła udział w szkoleniu dla nauczycieli francuskiego jako języka obcego (FLE) we Paryżu. Mimo godzinnego opóźnienia samolotu z Frankfurtu do miejsca szkolenia Pani Maria bezpiecznie doleciała do stolicy Francji i przesyła nam swoje pierwsze wrażenia. 

Pierwsze doświadczenia lokalne nie były łatwe: „Zaklinowałam się na stacji Luxemburg w przejściu do metra. Wrzuciłam bilet, otwarło się, lecz nie zdążyłam przejść. Okazało się, że ja miałam wejść, a raczej wyjść inną bramką. A miły aspekt – Paryż, przynajmniej na lotnisku Charles de Gaulle, pachnie lawendą.”


W poniedziałek o poranku Pani Maria udała się do Accord gdzie w pierwszej kolejności sprawdzano jej poziom znajomości języka francuskiego. W drodze na zajęcia spotykają ją kolejne zaskoczenie komunikacyjne: „trzeba patrzeć kierowcy w oczy i dać mu znać ręką, ze chce się wysiąść. Inaczej się nie zatrzyma! Na przystanku w środku miasta!”.Po sprawdzianie z francuskiego Pani Maria została przypisana do odpowiedniej grupy szkoleniowej – bardzo międzynarodowej i międzypokoleniowej:
Pierwszy dzień zajęć był długi i intensywny. Poza pracą w grupie Panią Marie czekał indywidualny coaching na tematy pedagogiczne. „Rozmowa z doradcą pedagogicznym była bardzo interesująca. Dyskutowałyśmy o tym jak pracować na dokumentach bieżących (les documents authentiques).” 


W trakcie tego wyjątkowego warsztatu Pani Maria doskonaliła swój warsztat pracy jako nauczyciela, wzbogacając swoje kompetencje metodyczne. Uczyła się jak przygotowywać własne materiały szkoleniowe, które z jednej strony będą interesujące dla uczestników zajęć, z drugiej zaś będą pozwalały na osiąganie założonych celów dydaktycznych. Coach, z którym pracowała nasza lektorka, odpowiadał też na wiele pytań i wątpliwości dotyczących własnych metod pracy Pani Marii, które stosuje w swojej codziennej pracy.