Program Erasmus+
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

piątek, 10 lipca 2015

Wyjazd 3 – Pracujemy nad bieżącymi tematami


 „Tematyka szkoleń jest bardzo ciekawa, pokazuje, iż zajęcia powinny koncentrować się na sprawach bieżących, dotyczących codziennych wydarzeń. Gdy jest interesująca, bardziej angażuje słuchaczy. Ponownie uczymy się, tym razem w praktyce, by pracować na dokumentach – wszelkich realnych dostępnych materiałach – ulotkach, plakatach, prospektach, zdjęciach, gazetach, itd. Wymaga to oczywiście od nauczyciela dużo więcej pracy – wiąże się z koniecznością ciągłego aktualizowania posiadanych materiałów szkoleniowych. Wykorzystywać można każdy materiał, istotne jest jednak by umiejętnie go włączyć do programu lekcji. Nauczyciele pokazują, jak pracując na danych pomocach można zawsze znaleźć sposób na to, by omówić zaplanowany na daną lekcję nie tylko temat, ale i strukturę gramatyczną, specyficzne wyrażenie itp. Prowokując do wypowiedzi na określony temat można wykorzystać błędy popełniane przez ucznia by przejść do tłumaczenia wybranych zagadnień gramatycznych.”

„Kolejne zajęcia odbywają się w terenie. Dyskutujemy o różnych metodach uczenia się. Przypominana jest nam metoda osłuchiwania się i wielokrotnego powtarzania danych treści, uczenia się ich ze słuchu na pamięć - nawet bez zrozumienia, by nauczyć się właściwej wymowy. Mówimy także o wartości robienia notatek. Dziś mam okazję zdobyć także wiedzę nie tylko o tym jak nauczać, ale i konkretnych wiadomości dotyczących Francji i Paryża, które będę mogła wykorzystać na zajęciach w Polsce. Na zakończenie czeka mnie jeszcze wypełnienie ankiety ewaluacyjnej i odbiór certyfikatu.”Brak komentarzy:

Prześlij komentarz