Program Erasmus+
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

poniedziałek, 22 lutego 2016

Wyjazd 9 – Jak oceniać kompetencje nabywane w edukacji nieformalnej?


Kolejny, dziewiąty już wyjazd szkoleniowy odbywający się w ramach projektu „Innowacyjność i profesjonalizm odpowiedzią na wyzwania edukacyjne starzejącego się społeczeństwa” poświęcony jest tym razem ocenie kompetencji zdobywanych w ramach edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Często bowiem to właśnie umiejętności, doświadczenie i wiedza niepotwierdzone dyplomami i certyfikatami okazują się być najcenniejsze. Biorąca udział w szkoleniu Joasia już dotarła na miejsce szkolenia i tak opisuje swoje pierwsze wrażenia:

"Szkolenie odbywa się w holenderskim miasteczku Huissen, w pobliżu Arnhem miasta znanego dobrze z historii. To tu właśnie miała miejsce dramatyczna, nieudana ofensywa aliantów przedstawiona niezwykle sugestywnie w filmie "O jeden most za daleko". Mieli w niej swój udział także polscy żołnierze z brygady generała Sosabowskiego, zginęło ich w bitwie pod Arnhem trzystu pięćdziesięciu. Większość z nich spoczywa na tutejszym cmentarzu.


Skupieniu sprzyja atmosfera położonego wśród rozległych łąk dominikańskiego opactwa. To tutaj w 1944 roku schroniły się setki uciekinierów. Dziś to nie tylko czynny klasztor lecz także centrum konferencyjne, gdzie rozpoczynam udział w tygodniowym warsztacie. Pierwszy dzień przeznaczony była na poznanie współuczestników szkolenia, integrację i omówienie szczegółów programu w kontekście zdiagnozowanych potrzeb uczestników. Zdefiniowane zostały także podstawowe pojęcia takie jak edukacja nieformalna czy walidacja wiedzy, wysłuchaliśmy wprowadzenia to tematyki warsztatów.


Szkolenie to jest dla mnie nie tylko szansą do zapoznania się z najnowszymi badaniami dotyczącymi tego tematu, lecz także okazją do wymiany doświadczeń z innymi osobami działającymi w instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją pozaformalną. Towarzyszące takim warsztatowym spotkaniom dyskusje to przecież także sytuacja dodatkowej, nieformalnej już, edukacji.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz