Program Erasmus+
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

wtorek, 28 czerwca 2016

Coś się kończy, coś zaczyna…


Realizacja projektu dobiegła końca. Wszystkie 10 mobilności zostało zorganizowanych, nasza kadra bogatsza o nowe doświadczenia wdraża teraz to, czego się nauczyła, w swojej codziennej pracy w Akademii. Podniesienie kompetencji nauczycieli, wolontariuszy i osób zarządzających w Akademii stanowiło kluczowy cel naszego projektu. Uczestnicy mobilności poznali wiele przydatnych metod i narzędzi promocji, zarządzania, organizacji i walidacji możliwych do wykorzystania w edukacji dorosłych. Nasi lektorzy mieli okazję nauczyć się jak jeszcze lepiej prowadzić zajęcia z seniorami, jak wykorzystywać wiele sytuacji pozalekcyjnych do efektywniejszej nauki. Przede wszystkim  jednak utwierdzili się w przekonaniu, iż proponowany przez nich sposób nauczania jest jak najbardziej właściwy i w wielu obszarach sami możemy szkolić innych jak w atrakcyjny i skuteczny sposób pracować z seniorami. Szczególne doświadczenia zdobyliśmy w mało nam dotąd znanym obszarze wykorzystywania ekspresji ruchem i form parateatralnych w edukacji dorosłych, oraz rozwinęliśmy się w obszarze wykorzystywania zadań autobiograficznych do wspomagania funkcji poznawczych seniorów.Cieszymy się także z dodatkowo wypracowanych namacalnych rezultatów projektu – powstających nowych metod, materiałów szkoleniowych, a zwłaszcza nowej oferty programowej. Działające w Akademii zajęcia z zakresu ekspresji ruchem, wzbogacenie różnych warsztatów o ćwiczenia autobiograficzne i nowe warsztaty autobiograficzne dla seniorów to tylko niektóre przykłady tego jak wykorzystujemy to, czego nauczyliśmy się od innych. Szczególnie cieszy nasz otrzymanie dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu „W wehikule czasu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, w ramach którego prowadzić będziemy wiele nowych zajęć będących efektem zrealizowanych mobilności!


Szczegółowe wnioski z realizacji projektu i wytyczne dotyczącego wdrożenia jego rezultatów znajdują się w raporcie podsumowującym realizację projektu: http://tinyurl.com/raportKA1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz