Program Erasmus+
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

poniedziałek, 11 maja 2015

Wyjazd 2 – Powitanie w Center for Lifelong Learning (CLL)


„Pierwszy dzień obserwacji pracy Centrum był bardzo pracowity i obfitujący w różnego rodzaju spotkania i zajęcia. Po pysznym śniadaniu w domu Val wyruszyłyśmy w drogę do CLL. 


W pierwszej kolejności moja mentorka zapoznała mnie z infrastrukturą Strathyclyde University oraz w szczególności Centrum. Poznałam jego lokalizację, sale szkoleniowe, biuro i miejsce pracy pracowników administracji. Zostałam przedstawiona zespołowi CLL.


Poznałam misję i cele działania Centrum. Następnie przyszedł czas na udział w pierwszych zajęciach – “Getting to Grips with iPads and tablets”. Prowadzący je George rozpoczął zajęcia od wyjaśnienia, iż wbrew pozorom nie będzie opowiadał nam typowych szkockich tabletach:
W trakcie zajęć miałam możliwość obserwować jak prowadzone są seminaria dla seniorów w CLL oraz porozmawiać z osobami biorącymi w nich udział o tym jak oceniają sposób organizacji zajęć w Centrum.

W trakcie tego dnia spotkałam się także z pracownikami Centrum - Lyndą i Megan – opowiedziały mi one o strukturze CLL, zasadach organizacji zajęć w ramach różnych programów realizowanych w Centrum – w tym w ramach szkoły letniej dla dorosłych czy uniwersytetu otwartego. Długo rozmawiałyśmy o realizowanych przez nie projektach międzynarodowych skierowanych do osób starszych, wymieniając się doświadczeniami i rozważając możliwość współpracy Akademii z CLL w przyszłości.


Jednym z ciekawszych projektów lokalnych, w których aktywny udział biorą seniorzy z CLL i który został mi przedstawiony był „Glasgow Intergenerational Mentoring Network”. W projekcie tym osoby dorosłe zachęcane są by w ramach wolontariatu pomagać młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym w podjęciu nauki na uniwersytecie. Rola wolontariusza jest wspomaganie radą i doświadczeniem młodych osób, ale także poprzez pozostawanie w stałym kontakcie z nimi (zarówno osobistym jak i mailowym) motywowanie do kontynuowania nauki I wspieranie w trudniejszych etapach. Więcej o projekcie można przeczytać na jego stronie: http://www.intergenerationalmentoring.com/"Brak komentarzy:

Prześlij komentarz