Program Erasmus+
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

czwartek, 14 maja 2015

Wyjazd 2 – Program szkoleń w CLL i praca z osobami ze specjalnymi potrzebami


„Czwarty dzień mojego pobytu w Glasgow rozpoczął się od spotkania z Programee manager - Alix - osobą odpowiedzialną za organizowanie i realizację programu nauczania w Centrum. Do jej zadań należy między innymi ustalanie kursów na dany rok, wspomaganie pracy nauczycieli, ewaluacja ich pracy, wynajdywanie nowych propozycji tematycznych oraz osób, które będą w stanie je zrealizować. Alix z chęcią dzieliła się ze mną swoim bogatym doświadczeniem i pomysłami, opowiadała o sposobach zarządzania w Centrum, źródłach finansowania jego działań. Dyskutowałyśmy także o możliwościach współpracy międzynarodowej, w tym między naszymi organizacjami.


Po dłuższej rozmowie przyszedł czas na spotkanie z osobą zajmującą się sprawami osób ze specyficznymi trudnościami i niepełnosprawnych. System wsparcia dla osób z rożnymi trudnościami jest w Centrum bardzo rozbudowany. Maria przeprowadza rozmowę z każdą osobą zgłaszająca rożnego rodzaju niepełnosprawność. Dla osób z ograniczeniami ruchowymi przygotowywana jest specjalna informacja o drogach ewakuacyjnych przeznaczonych dla nich, są też szkoleni jak na wypadek pożaru powinni się zachować. Dla osób mających trudności ze wzrokiem przygotowywane są odrębne materiały szkoleniowe, dla gorzej słyszących - zapewniane jest odpowiednie nagłośnienie w salach. Centrum dba też o pierwszą pomoc przed-medyczną na wypadek nagłych zdarzeń. Sposób organizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych proponowany w CLL jest godny naśladowania – nastawiony jest bowiem bardzo na niwelowanie wszelkich barier mogących utrudniać czy uniemożliwiać osobom z jakimikolwiek ograniczeniami fizycznymi czy psychicznymi podejmowania aktywności edukacyjnej.

 

Popołudniowy czas tego dnia zaplanowany został jako czas na prace własną – zapoznawanie się z dokumentami i materiałami Centrum. Moi gospodarze zadbali bardzo bym miała odpowiednie miejsce do pracy:

Z jedną z nauczycielek miałyśmy także możliwość późnym popołudniem tego dnia wybrać się do Edynburga, gdzie w trakcie zwiedzania tego pięknego miasta rozmawiałyśmy o systemie edukacji dorosłych w Szkocji, sposobach realizacji zajęć dla seniorów w ramach różnych uczelni, instytucji i organizacji, specyfiki pracy z dorosłymi uczniami w Anglii."
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz